Alle Stadien in Vietnam

Anzahl: 26

Stadion Stadt Kapazitt
1. Sn vận động quốc gia Mỹ Đnh (My Dinh National Stadium)
H Nội (Hanoi)
H Nội (Hanoi) 40.192
2. Sn vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium)
Đ Nẵng (Da Nang)
Đ Nẵng (Da Nang) 28.000
3. Sn vận động Lạch Tray (Lach Tray Stadium)
Hải Phng (Hai Phong)
Hải Phng (Hai Phong) 26.000
4. Sn vận động Qun khu 7 (Army Stadium)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City) 25.000
Sn vận động 19 thng 8 (Nha Trang Stadium)
Nha Trang
Nha Trang 25.000
Sn vận động Đồng Nai
Bin Ha
Bin Ha 25.000
Sn vận động Cần Thơ (Can Tho Stadium)
Cần Thơ (Can Tho)
Cần Thơ (Can Tho) 25.000
Sn vận động Tự Do (Tu Do Stadium)
Huế
Huế 25.000
9. Sn vận động Cao Lnh (Cao Lanh Stadium)
Cao Lnh (Cao Lanh)
Cao Lnh (Cao Lanh) 23.000
10. Sn vận động Hng Đẫy (Hang Day Stadium)
H Nội (Hanoi)
H Nội (Hanoi) 22.500
11. Sn vận động Ninh Bnh (Ninh Binh Stadium)
Ninh Bnh
Ninh Bnh 22.000
12. Sn vận động Thống Nhất (Thong Nhat Stadium)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City) 20.000
Sn vận động Ha Xun (Hoa Xuan Stadium)
Đ Nẵng (Da Nang)
Đ Nẵng (Da Nang) 20.000
Sn vận động Thin Trường (Thien Truong Stadium)
Nam Định
Nam Định 20.000
15. Sn vận động Long An (Long An Stadium)
Tn An (Tan An)
Tn An (Tan An) 19.975
16. Sn vận động G Đậu (Go Dau Stadium)
Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot)
Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot) 18.250
17. Sn vận động Cửa ng (Cua Ong Stadium)
Cửa ng (Cua Ong)
Cửa ng (Cua Ong) 15.000
18. Sn vận động Thanh Ha (Than Hoa Stadium)
Thanh Ha
Thanh Ha 14.000
19. Sn vận động Vinh (Vinh Stadium)
Vinh
Vinh 12.000
20. Sn vận động Plei Cu (Pleiku Stadium)
Plei Cu (Pleiku)
Plei Cu (Pleiku) 10.000
Sn vận động Tam Kỳ (Tam Ky Stadium)
Tam Kỳ (Tam Ky)
Tam Kỳ (Tam Ky) 10.000
Sn vận động Cẩm Phả (Cam Pha Stadium)
Cẩm Phả
Cẩm Phả 10.000
23. Sn vận động Lam Sơn (Lam Son Stadium)
Hạ Long (Ha Long / Hong Gai)
Hạ Long (Ha Long / Hong Gai) 5.000
Sn vận động Thanh Tr
H Nội (Hanoi)
H Nội (Hanoi) 5.000
Sn vận động Bin Ha (Bien Hoa Stadium)
Bin Ha (Bien Hoa)
Bin Ha (Bien Hoa) 5.000
26. Sn vận động Hoa Lu (Hoa Lu Stadium)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City)
Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City) 1.000