Ukraine

Ukrainian Association of Football
Ukrainian Association of Football
Laboratorniy by-street, 7-a
01133 Kyiv

uaf.ua
Nationalstadion
NSK Olimpiyskiy NSK Olimpiyskiy
Kyiv
Kapazität: 70.050