Sonstige Stadien Vietnam

Verein Stadion Kapazität
Stadion Hà Nội (Hanoi)
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium)
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium) 40.192
N
Wappen ehemals SHB Đà Nẵng FC 8048 ehemals SHB Đà Nẵng FC
Sân vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium)
Sân vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium) 28.000
N
Wappen Đông Nai FC 39253 Đông Nai FC
Sân vận động Đồng Nai (Dong Nai Stadium)
Sân vận động Đồng Nai (Dong Nai Stadium) 25.000
N
Stadion Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City)
Sân vận động Quân khu 7 (Army Stadium)
Sân vận động Quân khu 7 (Army Stadium) 25.000
N
Wappen Dak Lak FC 84691 Dak Lak FC
Sân vận động Buôn Mê Thuột (Ban Me Thuot Stadium)
Sân vận động Buôn Mê Thuột (Ban Me Thuot Stadium) 25.000
N
Wappen TDCS Dong Thap FC 8049 TDCS Dong Thap FC
Sân vận động Cao Lãnh (Cao Lanh Stadium)
Sân vận động Cao Lãnh (Cao Lanh Stadium) 23.000
N
Stadion Ninh Bình
Sân vận động Ninh Bình (Ninh Binh Stadium)
Sân vận động Ninh Bình (Ninh Binh Stadium) 22.000
N
Stadion Tây Ninh
(Sân vận động Tây Ninh) Tây Ninh Stadium
(Sân vận động Tây Ninh) Tây Ninh Stadium 20.000
N
Wappen An Giang FC 84692 An Giang FC
Sân vận động An Giang (An Giang Stadium)
Sân vận động An Giang (An Giang Stadium) 15.200
N
Wappen ehemals Than Quảng Ninh FC 27487 ehemals Than Quảng Ninh FC
Sân vận động Cửa Ông (Cua Ong Stadium)
Sân vận động Cửa Ông (Cua Ong Stadium) 15.000
N
Wappen Kon Tum FC 84839 Kon Tum FC
Sân vận động Kon Tum (Kon Tum Stadium)
Sân vận động Kon Tum (Kon Tum Stadium) 15.000
N
Wappen Than Quảng Ninh FC 16042 Than Quảng Ninh FC
Sân vận động Cẩm Phả (Cam Pha Stadium)
Sân vận động Cẩm Phả (Cam Pha Stadium) 10.000
N
Wappen Kienlongbank Kien Giang 8058 Kienlongbank Kien Giang
Sân vận động Kiên Giang (Rach Gia Stadium)
Sân vận động Kiên Giang (Rach Gia Stadium) 6.000
N
Wappen Dong Nai Berjaya 10352 Dong Nai Berjaya
Sân vận động Biên Hòa (Bien Hoa Stadium)
Sân vận động Biên Hòa (Bien Hoa Stadium) 5.000
N
Stadion Hạ Long (Ha Long / Hong Gai)
Sân vận động Lam Sơn (Lam Son Stadium)
Sân vận động Lam Sơn (Lam Son Stadium) 5.000
N
Stadion Hà Nội (Hanoi)
Sân Bóng Tân My (Tan My Field)
Sân Bóng Tân My (Tan My Field) 1.000
N
Stadion Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City)
Sân vận động Hoa Lu (Hoa Lu Stadium)
Sân vận động Hoa Lu (Hoa Lu Stadium) 1.000
N
Wappen Gia Định FC 84838 Gia Định FC
Sân vận động Tân Hiệp (Tan Hiep Stadium)
Sân vận động Tân Hiệp (Tan Hiep Stadium) 1.000
N
N
= Naturrasen