Sonstige Stadien Vietnam

Verein Stadion Kapazitt
Wappen ehemals SHB Đ Nẵng FC ehemals SHB Đ Nẵng FC
Sn vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium)
Sn vận động Chi Lăng (Chi Lang Stadium) 28.000
Wappen Đ̀ng Nai FC Đ̀ng Nai FC
Sn vận động Đồng Nai
Sn vận động Đồng Nai 25.000
Wappen Sanna Khnh Ha BVN FC Sanna Khnh Ha BVN FC
Sn vận động 19 thng 8 (Nha Trang Stadium)
Sn vận động 19 thng 8 (Nha Trang Stadium) 25.000
Wappen Thừa Thin-Huế FC Thừa Thin-Huế FC
Sn vận động Tự Do (Tu Do Stadium)
Sn vận động Tự Do (Tu Do Stadium) 25.000
Stadion Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City)
Sn vận động Qun khu 7 (Army Stadium)
Sn vận động Qun khu 7 (Army Stadium) 25.000
Wappen XSKT Cần Thơ FC XSKT Cần Thơ FC
Sn vận động Cần Thơ (Can Tho Stadium)
Sn vận động Cần Thơ (Can Tho Stadium) 25.000
Wappen TDCS Dong Thap FC TDCS Dong Thap FC
Sn vận động Cao Lnh (Cao Lanh Stadium)
Sn vận động Cao Lnh (Cao Lanh Stadium) 23.000
Wappen CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh CLB Xi Mang The Vissai Ninh Binh
Sn vận động Ninh Bnh (Ninh Binh Stadium)
Sn vận động Ninh Bnh (Ninh Binh Stadium) 22.000
Wappen Dong Tam Long An FC Dong Tam Long An FC
Sn vận động Long An (Long An Stadium)
Sn vận động Long An (Long An Stadium) 19.975
Wappen ehemals Than Quảng Ninh FC ehemals Than Quảng Ninh FC
Sn vận động Cửa ng (Cua Ong Stadium)
Sn vận động Cửa ng (Cua Ong Stadium) 15.000
Wappen Kienlongbank Kien Giang Kienlongbank Kien Giang
Sn vận động Kin Giang (Rach Gia Stadium)
Sn vận động Kin Giang (Rach Gia Stadium) 6.000
Wappen Cng An Nhn Dn Cng An Nhn Dn
Sn vận động Thanh Tr
Sn vận động Thanh Tr 5.000
Wappen Dong Nai Berjaya Dong Nai Berjaya
Sn vận động Bin Ha (Bien Hoa Stadium)
Sn vận động Bin Ha (Bien Hoa Stadium) 5.000
Stadion Hạ Long (Ha Long / Hong Gai)
Sn vận động Lam Sơn (Lam Son Stadium)
Sn vận động Lam Sơn (Lam Son Stadium) 5.000
Stadion Thnh phố Hồ Ch Minh (Ho Chi Minh City)
Sn vận động Hoa Lu (Hoa Lu Stadium)
Sn vận động Hoa Lu (Hoa Lu Stadium) 1.000