European Football Magazine

Nordmazedonien

Fudbalska Federacija na Makedonija
Fudbalska Federacija na Makedonija
8-ma Udarna Brigada 31a
1000 Skopje
ffm.mk/
Nationalstadion
Nacionalna Arena Nacionalna Arena "Filip II Makedonski"
Skopje
Kapazität: 32.580