Vtora Makedonska Liga 2023/2024

Verein Stadion Kapazität
Wappen FK Pobeda Prilep  11550 FK Pobeda Prilep
Stadion Goce Delčev
Stadion Goce Delčev 15.000
N
Wappen FK Teteks Tetovo 9 FK Teteks Tetovo
Gradski Stadion Tetovo
Gradski Stadion Tetovo 9.760
N
Wappen FK Belasica Strumica 24520 FK Belasica Strumica
Stadion Blagoj Istatov
Stadion Blagoj Istatov 6.370
N
Wappen FK Pelister Bitola 2192 FK Pelister Bitola
Stadion pod Tumbe Kafe
Stadion pod Tumbe Kafe 6.100
N
Wappen FK Kamenica-Sasa 24524 FK Kamenica-Sasa
Gradski Stadion Makedonska Kamenica
Gradski Stadion Makedonska Kamenica 5.000
N
Wappen FK Osogovo Kočani 24521 FK Osogovo Kočani
Stadion Nikola Mantov
Stadion Nikola Mantov 4.350
N
Wappen KF Bashkimi Kumanovë 99520 KF Bashkimi Kumanovë
Stadiumi i Bashkimit
Stadiumi i Bashkimit 3.500
N
Wappen FK Ohrid 4632 FK Ohrid
Stadion Biljanini Izvori
Stadion Biljanini Izvori 3.000
N
Wappen FK Vardar Negotino 18383 FK Vardar Negotino
Stadion Gradski
Stadion Gradski 3.000
N
Wappen FK Detonit Plachkovica 30893 FK Detonit Plachkovica
Gradski stadion Radoviš
Gradski stadion Radoviš 2.000
N
Wappen KF Besa Dobërdoll 98298 KF Besa Dobërdoll
Stadion FK Besa
Stadion FK Besa 2.000
N
Wappen FK Kožuf Gevgelija 12626 FK Kožuf Gevgelija
Stadion FK Kožuf
Stadion FK Kožuf 2.000
N
Wappen FK Novaci 11555 FK Novaci
Stadion Metallurg
Stadion Metallurg 1.500
N
Wappen FK Skopje 2196 FK Skopje
Stadion Železarnica
Stadion Železarnica 1.500
N
Wappen KF Arsimi 108619 KF Arsimi
Stadion Čegrane
Stadion Čegrane 1.000
N
Wappen FK Karaorman 108620 FK Karaorman
Gradska Plaža Stadium
Gradska Plaža Stadium 800
N
N
= Naturrasen
KICKSTAR - Power für 90 Minuten
KICKSTAR - Power für 90 Minuten